Enabling the network society

Diarienummer
Koordinator Centric Labs AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01640

Statistik för sidan