En strategi för plattformsoberoende testning

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 3 327 750 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01252

Statistik för sidan