En strategi för plattformsoberoende testning

Diarienummer 2010-01252
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 3 327 750 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2013
Status Avslutat