En ny terapi mot typ 2-diabetes

Diarienummer 2014-05281
Koordinator RED GLEAD DISCOVERY AB
Bidrag från Vinnova 653 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att få bevis på den glukossänkande effekten av hämmare i långtidsstudier i en in vivo diabetesmodell. Design och selektion av substanser med ökad löslighet har dock inte lett till förbättrad farmakokinetisk beteende, vilket har lett till att en mindre löslig substans testats i en vivo Proof-of-concept studie. Om än lovande, visar resultaten att det krävs ytterligare förbättring av de utvalda egenskaper för att generera en kandidat som är redo för preklinisk utveckling. Projektet kommer att fortsätta och fokusera på detta arbete.

Resultat och förväntade effekter

Ett förväntat utfall är att det skulle kunna behövas mer arbete mot ytterligare förbättringar av egenskaperna. Projektet har i sin helhet haft mycket positiva effekter. De deltagande projektpartners har under projekttiden bildat utvecklingsbolaget Apoglyx i syfte att attrahera riskkapital för att finansiera vidare aktiviteter mot en ny terapi för typ 2 diabetes. Sammantaget har projektet fördjupad relationen mellan partners, lett till ny kunskap som kan utnyttjas i nästa projektfasen, skapat arbetstillfällen i det nya bolaget och således främjat svensk Life Science.

Upplägg och genomförande

I enlighet med planen har nya substanser med förbättrad löslighet genererats. ökningen av lösligheten har dock inte lett till förbättrad prestanda med hänseende till farmakokinetiska egenskaper. Resultaten från en långtidsstudie i diabetiska möss har gett viktigt stöd för det vidare utvecklingsarbetet. Avsteg som gjorts från den ursprungliga planen har lett till ökad förståelse för sambandet mellan de olika substansegenskaperna och deras betydelse för effekten i djurmodellen och skapat goda förutsättningar att nå målet i nästa utvecklingssteg.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.