Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala svampinfektioner

Diarienummer
Koordinator GEDEA BIOTECH AB - Medicon Village
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och målet med projektet var att kliniskt validera säkerhet och effekt av Gedeas vaginaltablett vid behandling av vaginala svampinfektioner. Detta har studerats i en klinisk studie med 24 patienter. Parallellt har vi även i en separat klinisk studie undersökt effekten vid behandling av bakteriell vaginos hos 24 patienter. Säkerhet och effekt har konfirmerats. Likaså har användarupplevelsen vid behandling undersökts. I fokusgrupper har patientresan för patienter med vaginala infektioner kartlagts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har, som förväntat, försett oss med information om säkerheten, kliniska effekten och användarupplevelsen vid behandling av vaginala svampinfektioner och bakteriell vaginos med Gedeas vaginaltablett. Därutöver har vi genomfört fokusgrupper med patienter som under senaste året haft en vaginal svampinfektion. Fokusgruppen har försett oss med värdefull kunskap om patienternas resa genom vården och grunden för beslut om behandlingsalternativ. Det förväntade resultatet av projektet har således uppfyllts.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört två kliniska studier av effekten av vaginaltabletten, på behandling av vaginala svampinfektioner respektive på behandling av bakteriell vaginos. Studierna har genomförts vid totalt fyra privata gynekologmottagningar i Skåne och i samarbete med Klinisk prövningsenhet, Region Skåne. Förutom säkerhet, behandlingsresultat och användarupplevelse kommer även behandlingens effekt på det vaginala mikrobiomet att analyseras efter studiens avslutande. Patientresan har kartlagts genom fokusgruppsundersökningar med kvinnor som haft vaginala infektioner.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-00275

Statistik för sidan