En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala svampinfektioner

Diarienummer 2018-00275
Koordinator GEDEA BIOTECH AB - Medicon Village
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Förbättrad prevention, diagnos och behandling – Swelife och Medtech4health

Syfte och mål

Antimikrobiell resistens har av WHO utsetts till ett av de största hoten mot global hälsa. Gedea Biotechs övergripande mål är att möta detta globala hot genom att utveckla nya, säkra och effektiva lokala infektionsbehandlingar som inte ger upphov till resistens. Som första indikation utvecklar företaget en långsamfrisättande vaginaltablett för lokal behandling av vaginala svampinfektioner. I projektet kommer vaginaltablettens effekt för behandling av vaginala svampinfektioner att verifieras i en klinisk studie. Vidare kommer patientresan att kartläggas genom fokusgrupper.

Förväntade effekter och resultat

Projektet väntas ge information om kliniska effekten för behandling av vaginala svampinfektioner och patienternas användarupplevelse vid behandling med Gedeas vaginaltablett. Fokusgruppsundersökningarna väntas ge underlag för val under utveckling och framtida marknadsföring av produkten.

Planerat upplägg och genomförande

Klinisk studie av effekt av vaginaltabletten på behandling av vaginala svampinfektioner. Studien kommer att genomföras vid två privata gynekologmottagningar i Skåne och i samarbete med Klinisk prövningsenhet, Region Skåne. Förutom behandlingsresultat och användarupplevelse kommer även behandlingens effekt på det vaginala mikrobiomet att analyseras. Patientresan kommer att kartläggas genom ett antal fokusgruppsundersökningar med kvinnor som haft vaginala infektioner.

Externa länkar

Bolagets webbplats

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.