En ny läkemedelsbehandling av Glioblastom, den vanligaste och mest maligna formen av hjärntumör

Diarienummer 2014-04663
Koordinator Glionova AB
Bidrag från Vinnova 4 950 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att att genomföra ett komplett pre-kliniskt program (safety och toxikologi) som skulle möjliggöra att utprova vår läkemedelskandidat GLN-1001 i patienter, samt att därefter ansöka om tillstånd att utföra kliniska prövningar (IND/CTA) och därefter inleda en klinisk prövning med GLN-1001 på patienter som genomgått vedertagen behandling men fått återfall av tumörtillväxt.

Resultat och förväntade effekter

De genomförda GLP safety och toxikologistudier och kompletterande effektstudier har ej kunnat påvisa en säkerhetsprofil för GLN-1001 som som gör det möjligt att inleda kliniska studier på patienter

Upplägg och genomförande

Samtliga delar i ett komplett ´pre-kliniskt paket´ för icke-klinisk utveckling, inbegripet säkerhet, toxikologi och CMC, har genomförts på den tid och inom den budgetram som stod oss till förfogande. Arbetet har genomförts genom samarbete med lämpliga CRO-organisationer, Karolinska Institutet och Mayo Clinic.

Externa länkar

Glionova hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.