En ny klass av selektiva antagonistiska TRPV1 antikroppar för smärtbehandling

Diarienummer 2017-02993
Koordinator Oblique Therapeutics AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Biologiska läkemedel - 2017

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att möta det kliniska behovet för effektiva behandlingar av kronisk smärta genom att utveckla selektivt antagonistiska antikroppar mot jonkanalen TRPV1. Vi har idag antagonistiska polyklonala TRPV1 antikroppar som har utvecklats med Oblique Therapeutics antikroppsplattform och som kommer avanceras ytterligare till proof of concept in vivo. Det finns ett stort behov för nya, effektiva smärtbehandlingar och om denna antikroppsterapi kan nå ända fram till klinisk användning så kommer det att innebära stor nytta för patienten.

Förväntade effekter och resultat

Vårt mål är att visa, in vivo, att selektivt antagonistiska antikroppar mot TRPV1 kan ge en effektiv smärtlindring utan bieffekter. Om det lyckas kan detta leda till nya behandlingsmöjligheter för patienter som lider av kronisk smärta. Obehandlad kronisk smärta är en av de största ekonomiska bördorna för samhället som är relaterat till sjukdom, där huvuddelen av kostnaden kommer från minskad produktivitet. En ny effektiv och säker smärtbehandling kan ha en enorm potential att hjälpa 75% av patienterna där dagens behandlingar ej lyckas ge tillräcklig lindring.

Planerat upplägg och genomförande

Inom ramen för detta projekt så kommer Oblique Therapeutics att vidareutveckla selektivt antagoniska polyklonala TRPV1 antikroppar till monoklonala antikroppar. Dessa monoklonala antikroppar kommer därefter att utvärderas av Karolinska Institutet (KI) för hur väl de selektivt inhiberar TRPV1. Därefter kommer ytterligare optimering av antikropparna att ske för att kunna möjliggöra in vivo studier. Slutligen kommer ett flertal in vivo studier att utföras på KI som utvärderar effektiviteten av antikropparna samt eventuella bieffekter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.