En ny implanterbar hörapparat

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 4 995 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - september 2012
Status Avslutat