Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En ny förbättrad teknologi för att behandla kvinnlig infertilitet

Diarienummer
Koordinator Umeå Biotech Incubator AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målsättningen med detta projekt är att verifiera den kommersiella potentialen av en ny innovation in vitro aktivering (IVA) av primordialfolliklar, en metod som bygger på frigörande av en bromsmolekyl i äggstocken som leder till att vilande primordialfolliklar mognar ut. Avsikten är att kommersialisera IVA som en effektiv terapi för infertila kvinnor för erhållande av mogna ägg in vitro.

Upplägg och genomförande

IVA metoden behöver testas ytterligare i två djurarter (mus och ko) och säkerhets- och effektivitetstuderas på människa innan kommersialisering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00639

Statistik för sidan