Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

En ny Drop Shipping tjänst för en decentraliserad och konkurrenskraftig europeisk e-handel

Diarienummer
Koordinator Droshi AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - juli 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Att genomföra en förstudie och gå vidare till fas 2 ansökan hos H2020.

Resultat och förväntade effekter

Att få bidrag från EU kommissionen så vi kan bygga vidare vår plattform och utveckla vår tjänst. Skala vår verksamhet utanför Sverige och attrahera större investerare om nödvändigt.

Upplägg och genomförande

Förstudien är genomförd och ansökan till fas 2 är påbörjad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 februari 2019

Diarienummer 2018-05398

Statistik för sidan