En ny behandling av CMV infektioner genom blockad av dess receptor

Diarienummer 2014-01156
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för medicin, Solna
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - mars 2016
Status Avslutat

Externa länkar

Cell and Molecular Immunology