En normkritisk spelkultur

Diarienummer 2014-02613
Koordinator Blekinge tekniska högskola - Campus Karlshamn
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att identifiera normer och attityder hos framtida spelutvecklare, öka kunskapen av normkritiskt perspektiv inom spelbranschen och experimentera med begreppet spel i samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Mål: utveckla kunskaper om spelutveckling och spelbranschen, dess behov och möjliga angreppsvägar utveckla kunskaper och metoder kring hur genus kan förvandlas från ett teoretiskt perspektiv till en faktisk handling i spelbranschen. anordna ett hackaton med fokus på genus och spel för förändring och innovation

Resultat och förväntade effekter

Detta projekt har på kort sikt genererat nytta genom att identifiera luckor i så väl utbildning, könsuppdelad statistik och satsningar. Projektet har även hittat möjligheter. Hackaton laborerade med normkritiska innovationsprocesser i ett samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Effekterna av projektet och dess deltagande metoder går att se i hur samtliga deltagare agerar och förhåller sig till normkritiska perspektiv i de kontexter där spel diskuteras och utvecklas.

Upplägg och genomförande

Arbetet skedde med en deltagar-driven modell, Participatory Action Research (PAR), där alla bidrar med sin kunskap och diskuterar möjliga tillvägagångsätt för en normkritisk spelkultur. PAR står för ett aktivt deltagande hos både forskare och deltagare. Tre träffar hölls med utgångspunkt i följande teman: Utbildning och Forskning, Näringsliv och bransch samt Framtida användningsområden. Avslutningsvis hölls ett heldagsevent (hackaton) där personer från näringsliv och offentlig sektor bjöds in för att skapa spelkoncept utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.