En modell för klustersamarbete mellan Sverige och Kina

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Administration och service
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

-Att undersöka ett samarbete och kommunikation modell som stöder akademiskt samarbete, industri tillväxt och samhällenas välfärd i Sverige genom verksamhet i de deltagande aktörerna. -Att inhämta åsikter, intressen och pågående aktiviteter genom raden av möten. -Att attrahera svenska företag och andra regionala och nationella aktörer med långsiktiga åtagande att upprätthålla verksamheten efter att projektet avslutas.

Resultat och förväntade effekter

Resultat är en metod och en lista med information om mål för samverkan med Kina, pågående aktiviteter, prioriteringar och intervjuer. Informationen samlas in från första diskussionen gav insikt i grupp att samordning och bra kommunikation är nödvändig för att uppnå en bättre förståelse om strategin mot Kina. Gruppen kommer att fortsätta att identifiera och skapa gemensam grund vid bedömningen sin kompetens och planering av framtida strategi.

Upplägg och genomförande

Forskningsområdet för att utveckla plattformen är fordons-och trafiksäkerhet som del av transportlösning i fem kluster i Västra Götalandsregionen. Det första mötet hölls den 7 maj 2012, deltog seniora forskare. Deltagarna ombads att identifiera pågående verksamhet och att identifiera orsakerna och mål om varför nå ut till Kina. Resultatet avbildas i ett diagram som identifierar verksamhet enligt varje kategori och graden av betydelse. Intervjuer genomfördes med aktörer inom transportsektorn.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03818

Statistik för sidan