En lastad ledskenas värmeöverföring

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - september 2013
Status Avslutat