En lastad ledskenas värmeöverföring 2

Diarienummer 2013-01138
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att studera en omlänkande ledskenas värmeövergång, under inverkan av en uppströms turbin och olika driftstillstånd (on-, off-design), samt att använda mätresultaten till att validera CFD metoder. Målet med projektet är i stort uppfyllt, och kan sammanfattas: a) Inverkan av instationäritet ifrån uppströms turbin är mindre än förväntat b) Inverkan av off-design tillstånd är större än förväntat c) CFD beräknar värmeövergången hyfsat bra, och kan användas som ett verktyg för att bestämma en ledskenas värmeövergång.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av projektet kommer att användas i kommande utvecklingsprojekt, med mål att kunna prediktera mer noggranna temperaturer och livslängd. Målet är att kunna minska tid för utveckling och minska behov av dyr motorprovning. Utvecklad mätteknik kan användas i kommande projekt och nya riggar.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes som ett lyckat sammarbete mellan Chalmers och Oxford University. En gemensam doktorand tillbringade tid på både Chalmers, Oxford och GKN. Olika turbinriggar och riktiga motorprov användes för att mäta värmeövergång, med olika mätteknik. CFD metoder har använts för att jämföra olika mätresultat med varandra. Kontakter har skapats inför framtida samarbeten och projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.