En känsla av luft

Diarienummer 2015-02477
Koordinator AIRUP AB
Bidrag från Vinnova 90 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Utställningen ´Minnen av luft´ av Nandi Nobell som har genomförts på Färgfabrikens konsthall har undersökt vår relation till just luft från ett upplevelseperspektiv. Parallellt med utställningen, sattes 20 egna lokala mätstationer ut för jämförelse mellan olika platser inom ett kvarter, Hornstull, samt Lövholmen. Utställningens upplevelser innehöll platser såsom park, skola, trafikerad gata - motsvarande ovanstående mätplatser. Vi har också samlat in besökarnas önskade platser för mätning av luftkvalitet i en databas samt visualiserat platser och luftdata i en pilot-app.

Resultat och förväntade effekter

Utställningens frågeställning Hur medvetna är vi om vår luft i vardagen? Är luften i dina lungor av utsökt kvalitet och ser framtidens luft ljus ut? Hur är luften där just jag bor och verkar? Upplevelserna i verket bidrog till en diskussion om hur gärna man vill ha bra, ren, hälsosam luft i sin livsmiljö, sin stad, sitt eget kvarter. Vi har fått mycket relevant input från besökare och samtidigt skarpt pilotlanserat databas och app innehållande lokal luftdata från tusentals platser parallellt med 20 nyutplacerade egna mycket lokala mätstationer inom ett kvarter, Hornstull/Södermalm.

Upplägg och genomförande

Med fokus på jämförelser mellan olika sorters platser i samma kvarter och stad, egna mätningar på desamma i kombination med upplevelseverken i utställningen som satte igång reflektioner kring hur det borde vara på olika platser, har konkretiserat något som finns runtom oss hela tiden, men som inte går att ta på. Utställningen kan tyckas abstrakt vid första anblick, men bidrog mycket konkret till det fortsatta arbetet med nyväckt intresse, behov av fler mätningar, insamling av datapunkter och reflektioner kring verkliga platser. Inte bara luft som generellt fenomen.

Externa länkar

Minnen av luft - utställningen på Färgfabriken, av Nandi Nobell Insamlingen av önskade platser för mätning av luftkvalitet fortsätter på webbsidan, där intresserade kan anmäla sig

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.