Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En innovativ metod att leverera en lokaliserad kemoterapi hos levercancerpatienter

Diarienummer
Koordinator DOUBLE BOND PHARMACEUTICALS AB - Double Bond Pharmaceutical AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - oktober 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att analysera och utvärdera den kliniska och marknadsmässiga potentialen hos SA-033, vårt innovativa läkemedel mot levercancer. Under projektets gång har vi också tagit fram en plan för den kliniska FAS 1 studien. De uppställda målen har mötts på ett tillfredsställande vis.

Långsiktiga effekter som förväntas

I projektet har vi bekräftat den kliniska och marknadsmässiga potentialen hos SA-033 samt tagit fram en plan för den planerade kliniska FAS 1 studien. Resultatet av våra analyser och utvärderingar kommer utgöra ett underlag för våra strategiska beslut relaterade till vidareutvecklingen av vårt läkemedel.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång har vi utfört en detaljerad marknadsanalys inklusive bland annat konkurrenter, användarbehov och regulatoriska frågor. Vi har också identifierat potentiella partners för det planerade överlicensavtalet och definierat företagets ekonomiska förväntningar relaterade till det. Dessutom har vi utvecklat en plan för efterföljande FAS 1 klinisk studie som kommer att utgöra ett viktigt steg mot kommersialiseringen av läkemedlet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02436

Statistik för sidan