En hållbar process förframsällning av gröna kemikalier från bark

Diarienummer 2007-01644
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 1 443 186 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2010
Status Avslutat