En banbrytande typ av ljusmätare för hela ljusmiljöer

Diarienummer 2017-00633
Koordinator BrainLit AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en prototyp för en helt ny typ av ljusmätare för hela ljusmiljöer. Mätaren använder en patentsökt teknik, där företaget har de exklusiva rättigheterna, som med hjälp av en kalibrerad kamera beräknar radians som en funktion av ljusets elevationsvinkel. Mätaren kommer att byggas som en tillsats till mobiltelefoner.

Förväntade effekter och resultat

Utveckling av en prototyp förväntas identifiera och lösa eventuella svårigheter att tillverka en ljusmätare med avsedd funktionalitet.

Planerat upplägg och genomförande

Utveckling av hårdvaran kommer att delas upp i tre delar för: 1, framtagning av lämplig bildsensor med anpassat Bayer-filter; 2, framtagning av fish-eye optik anpassad till bildsensorn; och 3, design och konstruktion av mätarhus anpassat som tillsats till mobiltelefoner. Utveckling av mjukvaran kommer att inledas med vidareutveckling av nuvarandeMatLab rutiner, design av ett användarinterface för mobiltelefon, samt utveckling av kod för en app till mobiltelefon.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.