Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En banbrytande typ av ljusmätare för hela ljusmiljöer

Diarienummer
Koordinator BrainLit AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet innebär utveckling av en prototyp; ett mätinstrument för en ny mätmetod för ljusmiljöer där färg, intensitet, kontrast och rumslig upplösning analyseras i en mätning. Mätningen möjliggör att, på ett för en människa relevant sätt, värdera och jämför alla aspekter av en ljusmiljö simultant och repeterbart. Projektet innefattar produkt-, elektronik-, UX-design, mjukvaruutveckling och implementation av databehandling och beräkningar som utgör kärnan i mätprincipen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en fungerande prototyp. Prototypens samtliga primära funktioner har realiserats enligt önskad prestanda avseende mätresultat och analys. Samtliga designaspekter har föregåtts av en analys enligt design thinking konceptet. Resultatet är en prototyp som förmedlar enkelhet i användandet samtidigt med precision och trovärdighet.

Upplägg och genomförande

Ett första avgörande steg var analys och val av samarbetspartners. Samtliga designaspekter har föregåtts av en analys enligt design thinking konceptet. Stor vikt har lagts vid att kartlägga målgrupper och deras specifika behov och preferenser. Utvecklingsarbete av fysisk formgivning, elektronikdesign samt utformning av användargränssnitt har därefter tagit vid. Projektets avslutande del har varit implementation av användargränssnitt hårdvarunära programmering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00633

Statistik för sidan