Emax Sverige 2015

Diarienummer 2015-04040
Koordinator STARTcentrum Örebro Region AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Emax är att skapa ett forum för Sveriges främsta unga entreprenörer (18-20 år) där de kan mötas för att få inspiration, kunskap och nätverk samt att visa upp det svenska innovations- och entreprenörskaps ekosystemet för dessa unga entreprenörer. Mål & Utfall Antal deltagare; Mål 100 , Utfall 99 Andel tjejer: Mål 50%, Utfall 48% Skulle rekommender Emax till andra: Mål 100%, Utfall 100% ökad kunskap om det svenska ekosystemet för entreprenörskap och innovationer: 100% uppger att de nu vet var de kan vända sig i ekosystemet för att komma vidare som entreprenörer.

Resultat och förväntade effekter

Genom att arrangera Emax anser vi att vi i ett tidigt skede stärker deltagarnas självkänsla, attityder och förhållningssätt till företagande och företagsamhet, för att i förlängningen stärka företagsutvecklingen och i Sverige. Vi ville också visa upp det Svenska entreprenörskaps- och innovations ekosystemet. Resultat: 99% har blivit mer positiva till företagande som karriärsval 96% uppger att de fått ökade företagarkunskaper. 80% tror att de kommer bli företagare de närmaste åren. 100% uppger att de nu vet var de kan vända sig i ekosystemet för att komma vidare som entreprenörer.

Upplägg och genomförande

Emax genomfördes enligt plan. Evenemanget var mycket uppskattat av deltagarna och utvärderingen har mycket höga siffror och positiva kommentarer. I samarbete med Vinnova och Tillväxtverket lyfte vi också fram övriga aktörer i ekosystemet (ALMI, Verksamt, Nyföretagarcentrum, Inkubatorer, Coompanion, Drivhuset, Venture Cup och Chalmers Entreprenörsskola) för att visa på var man kan få support efter Emax. 100% av deltagarna rekommenderar Emax och 100% av deltagarna uppger att man nu vet var man ska vända sig för att få hjälp som entreprenör.

Externa länkar

www.emaxsverige.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.