ELVIRE EU projekt

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - januari 2013
Status Avslutat