ELVIRE EU projekt

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - januari 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00075

Statistik för sidan