elvinsch

Diarienummer
Koordinator Seldén Mast Aktiebolag - Selden Mast AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - januari 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-00808

Statistik för sidan