Elkvalité

Diarienummer 2009-04529
Koordinator HEXATRONIC ELEKTRONIK & DATA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - januari 2010
Status Avslutat