Elhybriddrivlina med låg bränsleförbrukning

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6120
Bidrag från Vinnova 11 750 000 kronor
Projektets löptid augusti 2004 - november 2008
Status Avslutat