Elenergiladdsystem för fordon

Diarienummer
Koordinator Evol Technology AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04157

Statistik för sidan