Elenergiladdsystem för fordon

Diarienummer 2009-04157
Koordinator Evol Technology AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - oktober 2010
Status Avslutat