Elektro- och fotokatalys inducerat i papper, "EPIC"

Diarienummer 2017-05413
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - juli 2021
Status Pågående
Utlysning Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation - Research studies within Treesearch

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att utveckla Kraft-cellulosa för applikationer inom foto- och elektrokatalys: EPIC. Volymer och ytor av EPIC-material kommer att appliceras och utvärderas inom två applikationsområden. I det första avses produktion av bränsle, framför allt med fokus på fotokatalytisk produktion av väte och fotoanodisk oxidation av vatten till syre och/eller väteperoxid. I det andra området kommer EPIC att utvärderas och testas för fotokemisk inbindning av tungmetaller för vattenrening.

Förväntade effekter och resultat

Den föreslagna forskningen, av EPIC, utnyttjar fördelarna med en högutvecklad och hållbar träbaserad teknik för att addera ny funktionalitet med en tydlig väg mot massproducerbarhet. Det nya tillvägagångssättet förväntas kunna leda till en mångsidig plattform bestående av nya cellulosabaserade aktiva material. Resultaten kan komma att innebära ett helt nytt område i halvledarmedierad katalys som förväntas komma till nytta inom forskningsområdet för organiska halvledare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer utföras av en doktorand på heltid, anställd av LiU där handledarskapet delas mellan LiU och KTH. Målet är att doktoranden ska tillbringa minst en vecka per år hos KTH och Ahlstrom-Munksjö för att utföra experiment och mätningar. De deltagande parterna bidrar till projektet med kompetens inom katalytisk och redoxkemi, karakterisering av elektriska egenskaper (LiU), kunskap inom Kraft-process och materialleverantör (Ahlstrom-Munksjö) och kompetens inom utveckling av våtstabila, korslänkade cellulosanätverk och karakterisering av vätskeegenskaper (KTH).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.