Elektriska kontakter förädlade med designade nanokompositbeläggningar

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 5 800 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - februari 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03401

Statistik för sidan