Electricity Innovation Challenge 2015

Diarienummer 2014-05792
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB - Viktoria Swedish ICT AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

ElectriCity Innovation Challenge 2015 (EIC2015) var en öppen innovationstävling som genomfördes i Göteborg under september och oktober 2015. Syftet var att skapa innovationer som kan bidra till att göra morgondagens bussresor mer attraktiva. Målet var att få fram livskraftiga prototyper som kan exponeras och testas live på ElectriCity efter tävlingen. Bakom tävlingen, som delfinansierades av Vinnova stod ett konsortium bestående av 19 organisationer från akademi, industri och offentlig verksamhet. 261 deltagare fördelade på 64 lag medverkade i tävlingen.

Resultat och förväntade effekter

Tävlingen genom de tre utmaningarna resulterade i 48 bidrag. Bidragen presenteras på http://challenge.goteborgelectricity.se. Det vinnande laget i kategorin ´effektivt & roligt´ korades även som huvudvinnare. Nxplore hjälper resenären att utforska staden genom digital vägskyltning. På ett smart sätt identifieras och paketeras aktuell information om vad som händer i stadsmiljön till både nya och vana kollektivtrafikresenärer. Tävlingen lanserade även en innovationsplattform samt har stärkt innovationskraften i det innovationssystem som ElectriCity utgör.

Upplägg och genomförande

EIC2015 planerades från Dec 2014 till Juni 2015 då tävlingswebben lanserades. Lanseringen initierade arbetet att attrahera deltagare och involverade både viral, digital och traditionell marknadsföring av tävlingen. En 24h konceptstuga i Sep tillsammans med lanseringen av den öppna digitala innovationsplattformen startade tävlingen. Under de efterföljande månaderna genomfördes fyra utvecklingsverkstäder, med olika teman, för att stötta teamen men också för att kontrollera processen. Tävlingen avslutades med en final där lagen fick presentera bidragen för en expertjury.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.