Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Elastic Optical Networks

Diarienummer
Koordinator Proximion Fiber Systems AB
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - november 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Elastic Optical Networks är ett projekt inom ramen för Celtic Fp 7. Projektet syftar till att realisera adaptiva optiska kommunikationssystem, dvs ett system som kan ändra systemparametrar som överföringshastighet, modulationsformat, effekt, kanalfrekvens och kanaltäthet mm för att möta varierande användarkrav map bandbredd eller andra kanalegenskaper.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det svenska konsortiet skall fokusera på att utveckla en optimerad systemdesign för elastisk WDM-transmission med tyngdpunkt på effekt- och kromatisk dispersionshantering. Man skall också tillverka optimerade prototyper för optisk dispersionskompensation. övriga projektpartners skall utveckla a) Varierbara 10-till-100-Gbit/s-sändare/mottagare, där man kan ändra format, symbolhastighet, och våglängd. b) Störningsmedvetna algoritmer för styrning och resursallokering i elastiska optiska nätverk. c) Ett kontrollplan för dynamisk uppkoplingshantering samt skapandet av en gränsyta mot övre protokollnivåer Den förväntade industrieffekten är a) Ett minskat behov av optoelektronisk regenerering (dvs minskade kapitalkostnader vid färdigställandet av nya nätverk) b) Ett adaptivt resursutnyttjande (dvs minskade operationella kostnader, särskilt minskad energiåtgång) c) Bättre skalbarhet för att möta det ständigt växande kapacitetsbehovet i stamnäten (fn +60% år-till-år)

Upplägg och genomförande

Elastic Optical Networks är uppdelat i 7 olika arbetspaket förkortat WP1 - WP7 (från engelskans Work Package). Det finns tre gemensamma arpetspaket, WP1 (administration och teknisk koordination), WP6 (utvärderingen av optiska elastiska nätverk), WP7 (publicering av framtagna resultat), samt fyra omådesspecifika arbetspaket där det svenska konsortiet kommer att fokusera på WP2 (´dispersionskompensation i elastiska optiska nätverk´ och ´designregler och prestandamått för elastiska optiska nätverk´). WP2 är planerat att vara slutfört till 2012-06-30. Resultaten från WP2 samt de övriga områdesspecifika arbetspaketen blir till underlag för WP6 där delresultaten analyseras och sammanförs på systemnivå, man drar också slutsatser om fördelarna med detta systemkoncept. WP6 skall vara slutfört 2012-12-31. WP7 löper längs hela projektet och ansvarar för publikation av framtagna resultat på konferenser, workshops, eller i vetenskapliga tidskrifter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01241

Statistik för sidan