Ekosläckning

Diarienummer
Koordinator CHIPYARD TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - augusti 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00309

Statistik för sidan