Ekosläckning

Diarienummer 2010-00309
Koordinator CHIPYARD TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - augusti 2010
Status Avslutat