Ekomarine Antifouling

Diarienummer
Koordinator EKOMARINE AB (PUBL) - Ekomarine AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - juni 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03523

Statistik för sidan