Ekomarine Antifouling

Diarienummer
Koordinator EKOMARINE AB (PUBL) - Ekomarine AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - juni 2009
Status Avslutat

Externa länkar