EIT Raw Materials Lab

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Det svenska konsortiet verkar för att bygga ett konkurrenskraftigt internationellt konsortium med ambitionen att vinna en kommande utlysning av en KIC RM. Det internationella konsortiet består av global industri samt institut och universitet av excellence från Belgien, Finland, Frankrike, Polen, Sverige, Tyskland och österrike. Kompetens och resurser omfattar hela värdekedjan. Satsningen kallas ´KIC Raw MatTERS - Towards European Resource Sustainability´(tbc). Konsortiet arbetar intensivt med att bygga en stark ansökan. Processen fortskrider framgångsrikt.

Resultat och förväntade effekter

Sammanställning genomförande, se bilaga. Governance model, se bilaga. Tematiska WG initierades under maj: -Primary Resources - Exploration/Mining/Mineral Processing/Metallurgy, SE -Secondary Resources - Recycling/Processing/Metallurgy, BE -Tertiary Resources - Material Management/Substitution, DE/FR Sverige leder och koordinerar Primary Resources. Detta är strategiskt för en svensk nod inom Primary Resources, vilket är det svenska konsortiets uttalade ambition. Tre generiska WG initieras i september: -Governance, finance -Innovation Model, IP -Education

Upplägg och genomförande

I syfte att bygga engagemang och delaktighet har värdskapet för svenska och internationella möten alterneras mellan parterna, vilket även minskat kostnaden för möteslokaler. En telefonbrygga har tillhandahållits för svenska och internationella möten. En projektplattform har utvecklats i syfte att säkra sekretess och transparens. Bland funktionerna kan nämnas versionshantering av dokument samt diskussionsforum. En presentation med talmanus introducerar konceptet KIC, en potentiell KIC´Raw Materials´ samt konsortiet KIC Raw MatTERS i såväl svensk som engelsk version.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.