EHIP Integrationsplatform för e-hälsa

Diarienummer 2016-03539
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB - SICS Lund
Bidrag från Vinnova 4 978 kronor
Projektets löptid juli 2016 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att delta i IETA3 PO dagarna, med målet att hitta lovande projektförslag där SEC labbet hos SICS kan bidra, alternativt att hitta intresserade partners till SEC labbets projektförslag kring e-hälsa. Tack vare deltagandet kunde vi identifiera två sådana projektförslag, som vi nu bidrar till. Var egen förslag fusionerades med en av dessa, för att samla ett bättre internationell konsortium. Vi anser därmed att vi har uppfyllt målen i projektet.

Resultat och förväntade effekter

SEC labbet hos SICS kommer att bidra till två Project Outline baserade på de två projektförslag som vi anslöt oss till. Vi hoppas att det långsiktigt kommer att leda till ITEA 3 projekt med svensk deltagande.

Upplägg och genomförande

Vi presenterade ett eget projektförslag, både med poster och med pitch-presentation. Dessutom besökte vi poster sessionen och deltog i möten kring dem projektförslag vi var intresserade i. Vi bedömer att detta var ett bra sätt att delta i ITEA 3 PO dagarna. Stödet från ITEA 3 för att genomföra både pitch-presentationen och för att skapa postern var mycket bra.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.