eHälsoprojektet/Vård-IT-kartan 2009-2010

Diarienummer 2009-04660
Koordinator UsersAward AB
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2010
Status Avslutat