ehälsoinformatik. planeringsbidrag

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00004

Statistik för sidan