ehälsoinformatik. planeringsbidrag

Diarienummer 2009-00004
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - oktober 2009
Status Avslutat