eGovLab - Demomiljö för e-tjänster och processer

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till effektivare e-Förvaltning. Målsättningen är att utforma ett koncept för en demonstrations- och testmiljö och har brutits ner i fyra delleveranser: visualisering, innovationsprocess, testbädd och distansbaserad utbildning. Samtliga delleveranser har genomförts och konceptet för DT-miljön svarar väl mot de krav som utvecklingsmyndigheterna har formulerat.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att: - tre demonstrations- och testmiljöer satts upp och utvärderats - en film producerats om Sveriges digitala agenda - en distansbaserad kurs om elektronisk identifiering utvecklats - en interaktiv 3D-miljö skapats där brukare i en publik miljö interagerar med prototyper - en forskningsagenda för DT-miljön har etablerats. Effekterna hänförs främst till ökat användarfokus samt ökad tillgänglighet till och ökad spridning av innovativa lösningar för e-Förvaltning.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av eGovlab vid institutionen för data- och systemvetenskap. Upplägget har inspirerats av metoder för design science och innehöll aktiviteter för krav, utformning, demonstration och utvärdering av konceptet för DT-miljö. Samtliga delleveranser genomfördes med den avvikelsen att tre DT-miljöer etablerades istället för som planerat en. Härigenom kunde vi demonstrera flera varianter av innovationsprocessen vilket bidrog till ett robustare koncept.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02111

Statistik för sidan