Effektivt utnyttjande av Multicore processorer

Diarienummer
Koordinator Acumem AB
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - juni 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03494

Statistik för sidan