Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektivt Prestandabaserat Farkostunderhåll

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - juni 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Att utveckla beslutsstöd och verktyg för att kunna effektivt utnyttja reservdelar och utbytesenheter från utgallrade flygplan i den återstående flygplansflottan, och därmed minska återanskaffningsbehov och underhållskostnader samt öka systemets totala uthållighet. Att utveckla beslutsstödsmetodik för utveckling av flygplanunderhåll med målsättning att höja beslutskvaliteten och därmed effektiviteten i underhållsprogrammen. Utveckla metoder för vinst- och riskdelning mellan kund och leverantör i prestandabaserade affärslösningar (PBL).

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat 1: Införande av rutin/process för optimering av underhåll och dimensionering av underhållsresurser under in- och utfasning. Resultat 2: Förändring av rutiner i samband med in- och utfasning av flygplansystem; förändringar i analyser av underhållsresurser, tillgänglighet och LCC under hela livscykeln. Resultat 3: Förändring av rutiner vid upprättande av och innehåll i avtal för PBL och CLS; förändring av krav på infrastruktur vid upprättande av avtal för PBL och CLS.

Upplägg och genomförande

AP 1: Demonstrator har tagit fram för påvisa metodiken, detta är gjort med empirisk data från SK 60 flottan, se bifogade Appendix. AP 2: Forsknings projektet bidragit och styrk behovet att det blir allt viktigare att på ett säkert sätt gå mot ett ”condition-based” underhåll baserat på tillståndsuppföljning av hårdvara, då flygplanssystemen i allt större utsträckning används geografiskt utspritt och i starkt varierande operationsmiljö. AP 3: Detta arbete har inkorporerat den pågående verksamheten kring PBL-Gripen, d.v.s. verksamheten för det bakre underhållet för Gripen C/D.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-01196

Statistik för sidan