Effektivt, användarvänligt verktyg som stödjer företag med immateriellarätt från idé till kommersiell framgång

Diarienummer 2013-04207
Koordinator IAMIP SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att utveckla en ny mjukvaruplattform för P²ALS som kallas ´P²ALS as a service´ riktad mot stora företag. Ett samarbete har inletts med två potentiella kunder. Behoven hos kunderna har integrerats i kravspecifikationen och kommer att genomföras i verktyget. Ett annat mål var att undersöka den tyska marknaden och utveckla en affärsplan för IAMIP. Marknadsundersökningen visade att det finns stora möjligheter för etablering av P²ALS eftersom det är brist på liknande verktyg på marknaden. En pilotkund har identifierats och ett samarbete har inletts.

Resultat och förväntade effekter

Behovet av ett affärsstrategiskt verktyg som ´P²ALS plattform´ är mycket stort för stora företag och patentbyråer för att effektivisera arbetet med immaterialrätt. Två samarbetsavtal har tecknats med pilotkunder i syfte att anpassa P²ALS-plattformen efter behoven. En affärsmodell och en prisstrategi för P²ALS utvecklas parallellt. En marknadsundersökning i Tyskland visade att det finns ett stort behov av affärsverktyget P²ALS och flera områden med goda utvecklingsmöjligheter har identifierats där IAMIP med fördel kan etablera sin verksamhet.

Upplägg och genomförande

Två kundkategorier har identifierats; stora företag och patentbyråer. Några potentiella pilotkunder kontaktades och ett samarbete har påbörjats. En funktionell kravspecifikation har utvecklats i samarbete med två av piloterna. En preliminär affärsmodell har utvecklats och plattformens utveckling har påbörjats. En marknadsundersökning genomfördes i syfte att undersöka marknadspotentialen och möjligheterna för IAMIP att komma in på den tyska marknaden. Ett antal företag kontaktades samt att IAMIP medverkade i en IP-konferens i syfte att identifiera potentiella piloter.

Externa länkar

Base your Intellectual Property (IP) decisions on real facts and number

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.