Effektivisering av lokala livsmedelsproducenters flödeskedja och dess potentiella möjlighet för integration med den storskaliga försörjningskedjan (supply chain)

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för biometri och teknik
Bidrag från Vinnova 2 939 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-01090

Statistik för sidan