Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektivisering av lokala livsmedelsproducenters flödeskedja och dess potentiella möjlighet för integration med den storskaliga försörjningskedjan (supply chain)

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för biometri och teknik
Bidrag från Vinnova 2 939 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-01090

Statistik för sidan