Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

effektivisering av godstransporter för maximal insyn, kostnadseffektivitet och minimal miljöpåverkan

Diarienummer
Koordinator Fraktus AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - augusti 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vårt mål är att främja innovation, öppenhet och tillväxt inom hållbar logistik i hela Europa. Vi kommer att fokusera på att förbättra eko- och prediktionsalgoritmerna för att öka noggrannheten, transparensen och flexibiliteten, genom att integrera data från vårt växande nätverk av logistiska operatörer. Vi övertygade om att vi kan uppnå en marknadsandel inom EU, på 0,5% fram till 2023, vilket gör 4 miljoner transporter och en EBITDA på 25 miljoner euro.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien har resulterat i en genomförandeplan för internationalisering. Vi har tagit fram en affärsplan för att kunna nå kunder, partners och investerare och kommer att söka medel från EU:s Horizon Europe program. Vi har fått förutsättningar att utveckla vår plattform för att klara våra mål: -Machininlärning för optimering av egen ekoalgoritm -Utveckling av egen mjukvara -Algoritm för predikativ analys kommer att utvecklas -Optimering och översättning av användargränssnitt Med detta kommer Fraktus nå en strategiskt stark position i Europa.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts i samarbete med ledning och personal i en process modererad av affärsutvecklingskonsulter, dels i workshops, dels på distans, vilket har resulterat i bifogad affärsplan. Vårt nätverk av intressenter har aktiverats och engagerats i processen att ta fram marknadsanalys och prestandakrav för målmarknaderna. Metodiken för förstudien har följt upplägg för Horizon 2020 SME Instrument Fas 2, vilket har givit värdefull input och synergi till framtida ansökningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2019

Diarienummer 2019-02464

Statistik för sidan