Effektivare validering av Systemisk Lupus terapi

Diarienummer 2014-04650
Koordinator Redoxis AB - Redoxis AB, Lund
Bidrag från Vinnova 878 858 kronor
Projektets löptid januari 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt syftade till att sätta upp och validera både redan etablerade och en ny modell för systemisk lupus (SLE) i mus. Detta för att kunna erbjuda prekliniska modeller för effektvalidering av nya läkemedel. Vi har genomfört projektet enligt plan förutom en mindre fördröjning orsakad av leverans av möss som låg utanför vår påverkan, men inte påverkade slutresultat. Vi har inom detta projekt kunnat validera de modeller som planerat och kommer kunna erbjuda dessa både etablerade och nya modeller till kunder inom biotech och läkemedelsindustrin.

Resultat och förväntade effekter

Vi ville inom detta projekt validera etablerade modeller för SLE i mus samt jämföra med en ny, snabbare modell. Denna modell finns i nuläget så vitt vi vet inte kommersiellt tillgänglig. Vi har inom detta projekt kunna jämföra modellerna och säkerställa att den nya modellen är relevant för den humana sjukdomen och att den är snabbare än de redan etablerade modellerna.

Upplägg och genomförande

Den nya modellen (inducerad) jämfördes med etablerade modeller (både spontana och inducerade i hur sjukdom utvecklades och vilka symptom mössen fick under ett års tid. Detta för att få så mycket samlad kunskap som möjligt om de studerade modellerna. Som en del i utvärdering av modellerna såg vi dessutom att det var nödvändigt att sätta upp protokoll och rutiner för egen histologi/Immunhistokemi för att kunna erbjuda kunder ett komplett ´paket´ för effektvalidering av nya läkemedel. Detta arbete har fallit väl ut och enligt plan och vi är nu redo att marknadsföra detta aktivt till kunder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.