Effektivare och förbättrad e-förvaltning genom språkintelligenta ärendehanteringssystem

Diarienummer 2012-03982
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att med hjälp av modern språkteknologi effektivisera ärendehantering inom offentlig förvaltning. Genom analys av språkteknologins möjligheter och genom att bygga prototyper har projektet bidragit till : (i) besparing av handläggarresurser, (ii) ökad kvalité av ärendets innehåll, och (iii) kortare ärendehanteringstider. Vidare har projektet visat hur användning av språkteknologi ger offentlig förvaltning möjlighet att agera proaktivt med hjälp av omvärldsbevakning.

Resultat och förväntade effekter

Projektets viktigaste bidrag är: - Prototyper som banar vägen mot innovativa lösningar för effektivisering av ärendehantering och annan medborgarinteraktion vid större kundcentra samt hos kommuner - Anpassning av befintliga omvärldsbevakningslösningar till kommunal ärendehantering - Nyttovärderingar av projektets lösningar för effektivisering av ärendehantering - Sex användningsfall för språkteknologins affärsmöjligheter inom ärendehantering och medborgarinteraktion

Upplägg och genomförande

Projektet bedrevs som ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Universitet, KTH, Cybercom, Gavagai, Visuera, Sambruk, Klippans kommun, Pensionsmyndigheten, Trafikverket. Dessutom förde projektet en dialog med Söderhamn, Västerås, Kungsbacka, Nacka, och Bollnäs kommuner. En initial analys av behovsbilden resulterade i sex användningsfall för språkteknologi inom ärendehantering. Två prototypsystem för effektivare hantering av meddelanden från medborgare skapades inom projektet. En befintlig omvärldsbevakningslösning anpassades för kommunal verksamhet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.