Effektiv riskbedömning under jord

Diarienummer 2009-04178
Koordinator QuakeLook Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - september 2010
Status Avslutat