Effektiv och säker Collaborative Sensing med mobiltelefoner och sensorer

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 668 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04092

Statistik för sidan