Effektiv hardware-in-the-loop simulering med OpenModelica och inbyggda styrsystem - RTSIM

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 333 333 kronor
Projektets löptid november 2010 - september 2011
Status Avslutat