Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektiv geometriverifiering genom parametriserade mättypsregler

Diarienummer
Koordinator STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT - Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik
Bidrag från Vinnova 2 380 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01867

Statistik för sidan