Effektiv geometriverifiering genom parametriserade mättypsregler

Diarienummer
Koordinator STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT - Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik
Bidrag från Vinnova 2 380 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2009
Status Avslutat