Effekthöjande Magnetlager till Vattenkraftgeneratorer

Diarienummer 2012-02819
Koordinator LEMBKE ELEKTROMEKANISKA VERKSTAD LEV AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utreda hur stora energbesparingar och vilka miljövinster som kan göras om ett vattenkraftverk utrustas med magnetlager som hjälper till att avlasta axelns egentyngd. Om resultatet är positivt, och Vattenfall och Porjusstiftelsen är intresserade, kommer en förprojektering att påbörjas och en ansökan om fortsatt finansiering enligt Forska och Väx att utformas med syfte att tillverka och montera ett magnetlager i forskningsstationen Porjus U8.

Resultat och förväntade effekter

Det visar sej att varje installerat lager på de största kraftverken kan spara upp till 3 400 MWh el per år, el som istället kan säljas. Miljövinsterna, utöver de rent energirelaterade, är även de stora. Främst är det frågan om smörjolja som idag läcker ut i älvarna. Vattenfall tror att denna olja kan bytas till rapsolja om magnetlager används, något som framtida prov får avgöra.

Upplägg och genomförande

Mätningar har gjorts på en liten prototyp av ett magnetlager speciellt utformat för vattenkraftverk. Tillsammans med Vattenfall Vattenkraft AB har data tagts fram för att kunna dimensionera ett motsvarande lager för forskningskraftverket Porjus U8. Detta lager har simulerats rent elektromagnetiskt med finita elementmetoden FEM, och dessutom har Vattenfall bidragit med en rotordynamisk analys. Framtagning av konstruktionsunderlag samt monteringsunderlag har påbörjats tillsammans med Porjusstiftelsen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.