Effekter på små och medelstora företag av VINNOVA:s program

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 1 417 199 kronor
Projektets löptid april 2009 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01376

Statistik för sidan