Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effekter av nya användarmönster på Internet

Diarienummer
Koordinator Håkan Selg Konsult AB
Bidrag från Vinnova 247 750 kronor
Projektets löptid mars 2010 - september 2010
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Ny teknik i kombination med sociala processer ställer dagens ledare inför en rad utmaningar.Innehållet i rapporten baseras på 20 expertsamtal där experternas erfarenheter och intressen varit styrande. Resultatet har blivit en bred översikt som dels kan tjäna som utgångspunkt för fördjupade studier, dels som ett aktuellt diskussionsunderlag för personer inom berörda verksamheter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Presentation vid seminariumför Dataföreningen. Presentationpå Internetdagarna 26-27 oktober. Ett femtontal artiklar i press och etermedia.Vidare har rapporten kommenterats i ett stort antal bloggar, framför allt engelskspråkiga.

Upplägg och genomförande

Intervjustudie har gett kvalitativa resultat som belyser området. En lämplig (eventuell) fortsättning bör ta med kvantitativa aspekter i beaktande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00112

Statistik för sidan