Effekten av en probiotika-baserad produkt på kända faktorer som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Diarienummer 2008-03653
Koordinator PROBI Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - augusti 2011
Status Avslutat