Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effekten av en probiotika-baserad produkt på kända faktorer som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Diarienummer
Koordinator PROBI Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - augusti 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03653

Statistik för sidan